VISIE

Die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit ontwikkel en bevorder missionale spiritualiteit wat voortbou op die lewe en werk van Andrew Murray vanuit die gereformeerde identiteit van die NG Kerk.

JY IS GENOOI

Drie jaar lank droom ons daaroor om hierdie uitnodiging te kan stuur.

Ons nooi jou graag na die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit in Wellington.

Die Sentrum is geleë in die skilderagtige Wamakers Vallei aan die rand van Wellington. Vir byna 150 jaar is hierdie ‘n ʼn plek van gebed, inspirasie en groei. Op die stoep van Clairvaux, met ʼn uitsig oor die wingerde en die Kromrivier, het Andrew Murray hier inspirasie ontvang om ʼn groot aantal van sy boeke te skryf. In die studentekoshuis Samuel, het honderde studente sedert 1883 geloseer om hulle voor te berei vir hulle roeping as sendelinge (die “donkies) en later gemeenskapswerkers. In die akkerbos langs die rivier (algemeen bekend as die “donkiebos”) is daar ʼn gebeds-altaar wat getuienis lewer van die rol wat gebed in die vorming van die studente gespeel het.

Vandag nooi ons jou graag na dieselfde geboue en terrein wat 136 jaar later gerestoureer is om mense in hierdie ritme van die geskiedenis tuis te laat kom. Ons nooi jou om in Samuel tuis te gaan in kamers wat ingerig is om in eenvoud tot rus te kom. Ons nooi jou om tydens jou verblyf by ons deel te word van ons gebedsritme in die kapel. Aan die oewer van die Kromrivier, in die akkerbos, in die vyeboord en die tuine is daar ʼn oorvloed van ruimtes om in die natuur in afsondering tyd te spandeer vir nadenke oor God se roeping vir jou lewe. Op ʼn goeie dag is jy dalk lus om jou vingers in die grond te kry en te help in die tuin of dalk ʼn lang wandeling of draf aan te pak tussen die omliggende wynplase.

Dit is ook ʼn uitnodiging na gemeenskap. Jy kan deel word van ʼn gemeenskap van medereisigers wat elkeen op hulle eie manier die reis met God onderneem. Daar is geleentheid om individuele gesprekke met ʼn geestelike begeleiers te voer , óf om tydens ete aan die lang-tafel in die eetkamer te luister na die verhale van medereisigers. Saans kan julle saam op die terrasse die uitsig op die Hawequa berge geniet.

Jy is uitgenooi… ons hoop jy sal die uitnodiging oorweeg.

ALMAL IS WELKOM

GEMEENTES & RINGE

Gemeentes en ringe kan retraites hier hou asook deelneem aan programme van geloofsontwikkeling.

INDIVIDUE & PREDIKANTE

Individuele lidmate en predikante is welkom om ‘n stil retraites of kursus by te woon.

TOERISTE

Toeriste met ʼn belangstelling in die lewe en werk van Andrew Murray is welkom om sy nalatenskap te kom besigtig.

NAVORSERS

Ruimte is geskep vir navorsing oor Spiritualiteit. Die Sentrum huisves die Andrew Murray privaatversameling: persoonlike briewe, aantekeninge, toesprake ens.

SINODALE PERSONEEL & TAAKSPANNE

Ons sinode het oor die afgelope dekade gegroei in die praktyk van missionale geloofsonderskeidende besluitneming. Verskeie van ons taakspanne en diensgroepe het ‘n behoefte aan ʼn “vergaderplek” waar hulle in afsondering en stilte geloofsonderskeidend kan nadink oor die besluite wat hulle moet neem.

Ons wil graag ook ‘n ruimte bied vir die geestelike versorging van Sinodale personeel.

STUDENTE

Die Seminarium en Hugenote Kollege beskou geloofsvorming as ʼn prioriteit in hulle programme. Die Sentrum sou kon dien as ʼn plek vanwaar geloofsgewoontes deur die studente ingeoefen kan word. Die Seminariumprogram maak voorsiening vir verskeie periodes van afsondering vir die studente gedurende die ses jaar van opleiding. Die Sentrum sou vir studente kon dien as ʼn “geestelike tuiste” waar hulle in hul studiejare blootgestel word aan spiritualiteitsontwikkeling.