ROOTED IN CHRIST. REMAIN IN ME AS I REMAIN IN YOU.

ANDREW MURRAY SENTRUM VIR SPIRITUALITEIT
GEBED  |  ROEPING  |  DIENS

Daaglikse ritme

In ons verjaagde soort bestaan is die fyn kuns van stilhou langs die pad, vertoef, en waarneem met ál ons sintuie vir baie net ‘n vae droom.  Selfs die bewuste lééf vanuit God se teenwoordigheid te midde van…  By die Andrew Murray-sentrum word ruimtes geskep waarin mense by God tot rus kan kom.  ‘n Kerndeel hiervan is die daaglikse ritme van afsondering (in die stilte van jou kamer of die natuur) en saamkom in die kapél drie keer per dag (voor etenstyd).  Hier dink ons na oor wat dit beteken om te behoort, luister ons na lewe-gewende Godstaal in stilte, musiek, mensewoorde, en eien ons God se onvoorwaardelike liefde toe in die breek van brood en proe van wyn.

KAPELDIENSTE

Maandag tot Vrydag

7h00, 12h00 & 18h00

Geen Kapeldienste op Saterdae en Sondae nie.

Retreats

Ons verwelkom graag persone of groepe vir Stil Retreats.

Die Andrew Murray Spiritualiteitsentrum is  ʼn plek van afsondering en aanbidding waar missionale geloofsgewoontes beoefen en ingeoefen word. Daar is ‘n kapel en gebedstuin waar besoekers geloofsgewoontes kan beoefen en aanleer. Die Sentrum sal geloofsruimtes ontwikkel vanuit Murray se fokus op Gebed, Roeping en Diens.

Die groot tuine en ‘n rivier maak deel uit van die Samuel kampus wat benut kan word vir afsondering en stilte. Die gebouekompleks is op die rand van die dorp met ʼn uitsig op die berge. Die bos teen die Kromrivier, wat bekendstaan as ‘Donkiebos’, is waar sendelinge in opleiding dikwels gebid het.

Navorsing

Die Andrew Murray-privaatversameling (persoonlike briewe, notas, handgeskrewe manuskripte, preeknotas, toesprake, ens.) word in die Ned Geref Kerk-Argief op Stellenbosch gehuisves.

Kontak die Argief direk by 021 882 9923

‘n Beperkte versameling van Andrew Murray se publikasies word in die Clairvaux-studeerkamer by die Andrew Murray-Sentrum vir Spiritualiteit in Wellington gehou.

Kursusse & Konferensies

ʼn Kursusprogram wat die uitdagings van ons tyd aanspreek, en wat predikante en gemeenteleiers bemagtig in hulle leierskap in gemeentes.

  1. Praktykgerigte kursusse wat aan jou die geleentheid sal gee om nuwe Vaardighede aan te leer. In hierdie kursusse sal daar geleentheid wees vir die in-oefening van vaardighede en beplanning vir die implementering van aksieplanne in die gemeente.
  2. Kursusse gemik op Verdiepte Verandering. In hierdie kursusse kan jy verwag dat die aanbieders jou sal begelei in prosesse wat vormend inwerk op jou eie spiritualiteit en persoon.
  3. Kursusse en konferensies wat fokus op die Verfrissing van jou Kennis. Hierdie kursusse is so ontwikkel dat dit jou sal blootstel aan nuwe teologiese en teoretiese insigte tov die tema. Jy kan by hierdie kursusse verwag dat die aanbieders jou sal uitdaag om vars te kyk na teologiese temas sodat jy taal kan skep vir jou bediening hieroor. ʼn Hele aantal hiervan word saam met ons Ekumeniese vennote gedoen.
  4. Kursusse wat gerig is op Intensiewe Leer, waar jy nóg dieper gaan delf. Gewoonlik is hierdie kursusse ʼn proses wat oor meer as een aanbiedingsgeleentheid plaasvind.

AKKOMMODASIE BESKIKBAAR